Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план за ползване на дървесина ЛФ 2020г. на ТП"ДГС Хасково"
Файл
Добавен
05.11.2019 / ДГС Хасково
Годишен план за ползване на дървесина ЛФ 2019г.
Файл
Добавен
16.11.2018 / ДГС Хасково
Годишен план за ползване на дървесина от ДГТ лесосечен фонд 2017г.
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Хасково