Процедури

Процедура № 1199 на ДГС Хасково

Процедура № 1199 на ДГС Хасково от 03.08.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 03.08.2017
Втора дата
Начална цена 2,855.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Механизирана направа на нови минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП"ДГС Хасково""

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.