Процедури

Процедура № 1330 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 25.09.2017
Втора дата
Начална цена 20,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.