Процедури

Процедура № 2550 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 01.01.2019
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Годишен план ЛФ 2019г.
Предмет Годишен план за ползване на дървесина ЛФ 2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 0
Дървесен вид 0
Едра 0 Пр. куб.м.
Средна 0 Пр. куб.м.
Дребна 0 Пр. куб.м.
Технологична 0 Пр. куб.м.
За огрев 0 Пр. куб.м.
ОЗМ 0 Пр. куб.м.
Всичко 0 Пр. куб.м.