Процедури

Процедура № 2593 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 12.12.2018
Втора дата
Начална цена 108,660.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2019г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1901, 1902, 1903, 1904, 1905
Дървесен вид тп, ак, срлп
Едра 304 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 764 куб.м.
За огрев 1461 куб.м.
ОЗМ 133 куб.м.
Всичко 2695 куб.м.