Процедура № 3905 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 19.02.2020 63,246.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с явно наддаване Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2001, 2002, 2015 тп, здб, бк, гбр, мжд, кгбр, кл 227 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 281 куб.м. 580 куб.м. 144 куб.м. 1236 куб.м.