Процедура № 3932 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 27.02.2020 73,568.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с явно наддаване Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2013-1, 2014-1, 2016-1, 2017-1 чб, бл, здб, цр 84 куб.м. 140 куб.м. 0 куб.м. 493 куб.м. 376 куб.м. 0 куб.м. 1093 куб.м.