Процедура № 3933 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 28.02.2020 37,366.20 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2013, 2014, 2016, 2017 чб, бл, здб, цр 84 куб.м. 140 куб.м. 0 куб.м. 1591 куб.м. 376 куб.м. 0 куб.м. 2191 куб.м.