Процедура № 4218 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 14.05.2020 266,971.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г. Добивът на дървесината ще се възлага на местни търговци по чл.115 от Закона за горите.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 56 куб.м. 5103 куб.м. 0 куб.м. 5159 куб.м.