Процедура № 4247 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 21.05.2020 1,500.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Събиране на оферти с обява "Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП ДГС Хасково"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.