Процедура № 4248 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 4248 на ДГС Хасково от 28.05.2020 е прекратена!
ДГС Хасково 28.05.2020 3,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Събиране на оферти с обява „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва торове и др. за нуждите на ТП ДГС Хасково“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.