Процедура № 4377 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 23.06.2020 388,816.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с явно наддаване Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2013-2, 2018-1, 2020-1, 2021-1, 2022-1, 2023-1, 2024-1, 2025-1, 2026-1 чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп, ак 69 куб.м. 94 куб.м. 0 куб.м. 1045 куб.м. 4246 куб.м. 0 куб.м. 5454 куб.м.