Процедура № 4380 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 25.06.2020 138,271.10 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2013, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп, ак 69 куб.м. 94 куб.м. 0 куб.м. 1045 куб.м. 4785 куб.м. 0 куб.м. 5993 куб.м.