Процедура № 4477 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 14.07.2020 62,000.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с явно наддаване Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2001, 2002, 2013, 2025 тп, чб, здб, бл, мжд, кгбр 291 куб.м. 92 куб.м. 0 куб.м. 1064 куб.м. 47 куб.м. 144 куб.м. 1638 куб.м.