Процедура № 4480 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 21.07.2020 139,760.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с явно наддаване Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2018-1, 2020-1, 2026-1 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, кл, ак 5 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м. 1811 куб.м. 0 куб.м. 1837 куб.м.