Процедура № 4545 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 18.08.2020 191,388.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с явно наддаване Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, пбрс, срлп, чб 12 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 456 куб.м. 3334 куб.м. 0 куб.м. 3827 куб.м.