Процедура № 4596 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 09.09.2020 31,268.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с явно наддаване Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2026 бл, цр, мжд, кгбр, пбрс, кл, ак 5 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 607 куб.м. 0 куб.м. 623 куб.м.