Процедура № 4842 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 08.12.2020 151,383.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с явно наддаване Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 тп, ак, бл, цр, кдб, кгбр, пбрс, брз 815 куб.м. 106 куб.м. 0 куб.м. 981 куб.м. 1152 куб.м. 430 куб.м. 3484 куб.м.