Процедура № 4848 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 10.12.2020 164,344.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с явно наддаване Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2107-1, 2108-1 чб, бб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, мкш, ак, кл 32 куб.м. 47 куб.м. 0 куб.м. 339 куб.м. 1866 куб.м. 0 куб.м. 2284 куб.м.