Процедура № 4851 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 15.12.2020 65,187.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2107, 2108 чб, бб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, мкш, ак, кл 32 куб.м. 47 куб.м. 0 куб.м. 337 куб.м. 2351 куб.м. 0 куб.м. 2769 куб.м.