Процедура № 4962 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 08.01.2021 171,878.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с явно наддаване Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2007, 2022, 2023, 2024, 2025 чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп 7 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 440 куб.м. 3135 куб.м. 0 куб.м. 3601 куб.м.