Процедура № 5093 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 26.02.2021 12,375.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с явно наддаване Търг с явно наддаване за продажба на добита и рампиранан дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2027-1, 2027-2, 2027-3, 2027-4, 2027-5 цр, бл 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 165 куб.м. 0 куб.м. 165 куб.м.