Процедура № 5314 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 12.05.2021 213,983.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с явно наддаване Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. За лица, отговарящи на условията на чл.115 от Закона за горите (местни търговци).

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2022, 2024, 2112, 2113, 2114 чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, гбр, кгбр, вгбр, кл, пяс, срлп 28 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 117 куб.м. 4325 куб.м. 0 куб.м. 4405 куб.м.