Процедура № 5315 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 14.05.2021 65,082.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с явно наддаване Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2023, 2115, 2116 бб, чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл 22 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 316 куб.м. 1128 куб.м. 0 куб.м. 1478 куб.м.