Процедура № 5431 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 15.07.2021 111,040.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с явно наддаване Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
21121, 21122, 21131, 21132 чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, гбр, кгбр, кл 26 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 74 куб.м. 2342 куб.м. 0 куб.м. 2459 куб.м.