Процедура № 5462 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 30.07.2021 11,829.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с явно наддаване Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2118 чб, здб, цр, пбрс, мжд, срлп 33 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 272 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 336 куб.м.