Процедури

Процедура № 5545 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 08.09.2021
Втора дата
Начална цена 73,517.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2120
Дървесен вид чб, здб, бл, цр, мжд, гбр, кгбр, кл, ак
Едра 30 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 303 куб.м.
За огрев 1355 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1738 куб.м.