Процедура № 5545 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 08.09.2021 73,517.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2120 чб, здб, бл, цр, мжд, гбр, кгбр, кл, ак 30 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 303 куб.м. 1355 куб.м. 0 куб.м. 1738 куб.м.