Процедури

Процедура № 5605 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 06.10.2021
Втора дата
Начална цена 125,066.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2122
Дървесен вид здб, бл, цр, кдб, кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2770 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2770 куб.м.