Процедури

Процедура № 5629 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 20.10.2021
Втора дата
Начална цена 42,890.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2024
Дървесен вид бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, срлп
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 28 куб.м.
За огрев 802 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 830 куб.м.