Процедура № 5781 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 07.12.2021 208,403.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2022г. Право на участие имат търговци по чл.115 от Закона за горите.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2203, 2204, 2205, 2206, 2207 бл, цр, мжд, гбр 92 куб.м. 71 куб.м. 0 куб.м. 208 куб.м. 2956 куб.м. 121 куб.м. 3448 куб.м.