Процедура № 5818 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 13.12.2021 801.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с явно наддаване Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитровград , възложени за управление на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2125-1 чб 9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м.