Процедури

Процедура № 5833 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 13.12.2021
Втора дата
Начална цена 694.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба на добита и рампирана дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2121-2
Дървесен вид чб, бб
Едра 8 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 8 куб.м.