Процедури

Процедура № 5888 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 08.12.2021
Втора дата
Начална цена 1,098.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата добив със собствени работници
Предмет Добив на дървесина със собствени работници за продажба на физически лица по ценоразпис от обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково".

Данни за дървесината

Обект/и № 2126
Дървесен вид бл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 46 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 46 куб.м.