Процедура № 5954 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 5954 на ДГС Хасково от 22.02.2022 е прекратена!
ДГС Хасково 22.02.2022 97,128.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с явно наддаване Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2211-1 здб, бл, цр, мжд, кгбр, кл 30 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 53 куб.м. 915 куб.м. 47 куб.м. 1083 куб.м.