Процедури

Процедура № 6193 на ДГС Хасково

Процедура № 6193 на ДГС Хасково от 06.07.2022 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 06.07.2022
Втора дата
Начална цена 22,048.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2212
Дървесен вид здб, бл, цр, мжд, кгбр, кл
Едра 8 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 16 куб.м.
За огрев 580 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Всичко 629 куб.м.