Процедура № 6227 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 02.08.2022 37,561.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2213 бл, цр, мжд, кгбр, кл 61 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 53 куб.м. 870 куб.м. 39 куб.м. 1069 куб.м.