slide

Процедури | ДГС Хасково

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6807 ДГС Хасково 03.10.2023 бл, цр, ак 2319 Процедури за добив на дървесина 47,362.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6530 ДГС Хасково 27.01.2023 2023-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 218,070.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6468 ДГС Хасково 21.12.2022 бб, чб, бл, кдб, цр, мжд, кгбр, ак 2307, 2308, 2309 Процедури за добив на дървесина 119,208.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6467 ДГС Хасково 21.12.2022 бб, чб, здб, бл, кдб, цр, мжд, кгбр, вгбр, кл, ак 2303, 2304, 2305, 2306 Процедури за добив на дървесина 70,595.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6404 на ДГС Хасково от 08.12.2022 е прекратена!
6404 ДГС Хасково 08.12.2022 2022-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 216,101.65 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6344 на ДГС Хасково от 28.10.2022 е прекратена!
6344 ДГС Хасково 28.10.2022 2022-1 Лесокултурни мероприятия 200,284.23 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6293 ДГС Хасково 16.09.2022 бл, цр 2215 Процедури за добив на дървесина 17,644.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6273 ДГС Хасково 02.09.2022 бл, цр, кдб, чдб, кгбр, мжд, мкш, ак 2216, 2217 Процедури за добив на дървесина 63,939.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6272 ДГС Хасково 30.08.2022 бл, цр, ак 2214, 2215 Процедури за добив на дървесина 41,976.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6227 ДГС Хасково 02.08.2022 бл, цр, мжд, кгбр, кл 2213 Процедури за добив на дървесина 37,561.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6193 на ДГС Хасково от 06.07.2022 е прекратена!
6193 ДГС Хасково 06.07.2022 здб, бл, цр, мжд, кгбр, кл 2212 Процедури за добив на дървесина 22,048.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6056 на ДГС Хасково от 31.03.2022 е прекратена!
6056 ДГС Хасково 31.03.2022 здб, бл, цр, мжд, кгбр, кл 22111, 22112, 22113 Процедури за добив на дървесина 39,847.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5955 на ДГС Хасково от 22.02.2022 е прекратена!
5955 ДГС Хасково 22.02.2022 здб, бл, цр, мжд, кгбр, кл 2211 Процедури за добив на дървесина 39,847.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5954 на ДГС Хасково от 22.02.2022 е прекратена!
5954 ДГС Хасково 22.02.2022 здб, бл, цр, мжд, кгбр, кл 2211-1 Процедури за продажба на дървесина 97,128.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5888 ДГС Хасково 08.12.2021 бл 2126 Процедури за добив на дървесина 1,098.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5834 ДГС Хасково 26.11.2021 чб 2125 Процедури за добив на дървесина 10,834.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5833 ДГС Хасково 13.12.2021 чб, бб 2121-2 Процедури за продажба на дървесина 694.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5818 ДГС Хасково 13.12.2021 чб 2125-1 Процедури за продажба на дървесина 801.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5817 ДГС Хасково 13.12.2021 чб 2121-1 Процедури за продажба на дървесина 1,068.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5781 ДГС Хасково 07.12.2021 бл, цр, мжд, гбр 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 Продажба на стояща дървесина на корен 208,403.00 лв. без ДДС