slide

Процедури | ДГС Хасково

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5781 ДГС Хасково 07.12.2021 бл, цр, мжд, гбр 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 Продажба на стояща дървесина на корен 208,403.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5773 ДГС Хасково 07.12.2021 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, кл, мкл, ак, срлп 2201,2202 Продажба на стояща дървесина на корен 137,176.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5692 ДГС Хасково 16.11.2021 бл, цр, кгбр, ак 2124 Процедури за добив на дървесина 21,472.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5687 ДГС Хасково 16.11.2021 2021-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 24,485.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5646 ДГС Хасково 29.10.2021 бл, цр, кгбр, ак 2124 Процедури за добив на дървесина 21,472.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5629 ДГС Хасково 20.10.2021 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, срлп 2024 Продажба на стояща дървесина на корен 42,890.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5621 ДГС Хасково 15.10.2021 2021-2, 2021-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 131,775.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5605 ДГС Хасково 06.10.2021 здб, бл, цр, кдб, кгбр 2122 Продажба на стояща дървесина на корен 125,066.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5570 ДГС Хасково 02.09.2021 бб, чб 2121 Процедури за добив на дървесина 24,398.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5545 ДГС Хасково 08.09.2021 чб, здб, бл, цр, мжд, гбр, кгбр, кл, ак 2120 Продажба на стояща дървесина на корен 73,517.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5464 ДГС Хасково 02.08.2021 чб 2117 Продажба на стояща дървесина на корен 36,714.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5463 ДГС Хасково 29.07.2021 бл, цр 2119 Процедури за добив на дървесина 1,098.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5462 ДГС Хасково 30.07.2021 чб, здб, цр, пбрс, мжд, срлп 2118 Продажба на стояща дървесина на корен 11,829.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5431 ДГС Хасково 15.07.2021 чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, гбр, кгбр, кл 21121, 21122, 21131, 21132 Продажба на стояща дървесина на корен 111,040.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5315 ДГС Хасково 14.05.2021 бб, чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл 2023, 2115, 2116 Продажба на стояща дървесина на корен 65,082.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5314 ДГС Хасково 12.05.2021 чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, гбр, кгбр, вгбр, кл, пяс, срлп 2022, 2024, 2112, 2113, 2114 Продажба на стояща дървесина на корен 213,983.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5188 ДГС Хасково 26.03.2021 чб 2110, 2111 Продажба на стояща дървесина на корен 54,378.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5117 ДГС Хасково 05.03.2021 чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп 2022, 2023, 2024, 2025 Продажба на стояща дървесина на корен 102,671.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5093 ДГС Хасково 26.02.2021 цр, бл 2027-1, 2027-2, 2027-3, 2027-4, 2027-5 Процедури за продажба на дървесина 12,375.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5067 ДГС Хасково 28.01.2021 бл 2109 Процедури за добив на дървесина 71.58 лв. без ДДС