Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4258 ДГС Хасково 19.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 493 куб.м. 376 куб.м. 0 куб.м. 913 куб.м.
чб, бл, здб, цр
2016-1,2017-1 Процедури за продажба на дървесина 56,825.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
4255 ДГС Хасково 18.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 17,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Хасково” Виж пълна информация
4254 ДГС Хасково 12.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Хасково” Виж пълна информация
Процедура № 4254 на ДГС Хасково от 12.06.2020 е прекратена!
4248 ДГС Хасково 28.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва торове и др. за нуждите на ТП ДГС Хасково“ Виж пълна информация
Процедура № 4248 на ДГС Хасково от 28.05.2020 е прекратена!
4247 ДГС Хасково 21.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП ДГС Хасково" Виж пълна информация
4218 ДГС Хасково 14.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 56 куб.м. 5103 куб.м. 0 куб.м. 5159 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 Процедури за добив на дървесина 266,971.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г. Добивът на дървесината ще се възлага на местни търговци по чл.115 от Закона за горите. Виж пълна информация
4217 ДГС Хасково 12.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 56 куб.м. 4407 куб.м. 0 куб.м. 4463 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
2018-1, 2019-1, 2020-1, 2021-1, 2022-1, 2023-1, 2024-1 Процедури за продажба на дървесина 356,128.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Дървесината е предназначена за местни търговци по чл.115 от Закона за горите. Виж пълна информация
3933 ДГС Хасково 28.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 140 куб.м. 0 куб.м. 1591 куб.м. 376 куб.м. 0 куб.м. 2191 куб.м.
чб, бл, здб, цр
2013, 2014, 2016, 2017 Процедури за добив на дървесина 37,366.20 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3932 ДГС Хасково 27.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 140 куб.м. 0 куб.м. 493 куб.м. 376 куб.м. 0 куб.м. 1093 куб.м.
чб, бл, здб, цр
2013-1, 2014-1, 2016-1, 2017-1 Процедури за продажба на дървесина 73,568.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3905 ДГС Хасково 19.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
227 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 281 куб.м. 580 куб.м. 144 куб.м. 1236 куб.м.
тп, здб, бк, гбр, мжд, кгбр, кл
2001, 2002, 2015 Продажба на стояща дървесина на корен 63,246.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3863 ДГС Хасково 07.02.2020 2020-1, 2020-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 48,083.67 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” през 2020г. Виж пълна информация
3841 ДГС Хасково 31.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 1708 куб.м. 0 куб.м. 1713 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
2010, 2011 Процедури за добив на дървесина 39,647.40 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3836 ДГС Хасково 30.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 187 куб.м. 1731 куб.м. 0 куб.м. 1918 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
1918-2, 2010-1, 2011-1 Процедури за продажба на дървесина 150,990.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3778 ДГС Хасково 08.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 312 куб.м. 447 куб.м. 144 куб.м. 1134 куб.м.
тп, ак
2001, 2002, 2003 Продажба на стояща дървесина на корен 48,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3634 ДГС Хасково 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
85 куб.м. 128 куб.м. 0 куб.м. 1589 куб.м. 3417 куб.м. 0 куб.м. 5219 куб.м.
чб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Процедури за добив на дървесина 118,374.20 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3631 ДГС Хасково 10.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 502 куб.м. 3048 куб.м. 0 куб.м. 3572 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, чб, срлп
2008-1, 2009-1, 2010-1, 2011-1, 2012-1 Процедури за продажба на дървесина 278,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3610 ДГС Хасково 05.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
227 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 442 куб.м. 3219 куб.м. 144 куб.м. 4036 куб.м.
здб, блг, мдж, кгбр, пбрс, тп, ак
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Продажба на стояща дървесина на корен 184,858.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Виж пълна информация
3424 ДГС Хасково 01.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 206 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 206 куб.м.
бб, чб
1915-1 Процедури за продажба на дървесина 10,094.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита и рампирана на временен склад дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г. Виж пълна информация
3346 ДГС Хасково 27.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1614 куб.м.
бл, цр, кдб, кгбр, пбрс, ак
1926 Процедури за добив на дървесина 50,034.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г. Виж пълна информация
3337 ДГС Хасково 16.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП „ДГС Хасково” " Виж пълна информация