slide

Процедури | ДГС Хасково

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4962 ДГС Хасково 08.01.2021 чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп 2007, 2022, 2023, 2024, 2025 Продажба на стояща дървесина на корен 171,878.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4955 ДГС Хасково 06.01.2021 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, мкш, ак 2107 Процедури за добив на дървесина 30,135.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4851 ДГС Хасково 15.12.2020 чб, бб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, мкш, ак, кл 2107, 2108 Процедури за добив на дървесина 65,187.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4848 ДГС Хасково 10.12.2020 чб, бб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, мкш, ак, кл 2107-1, 2108-1 Процедури за продажба на дървесина 164,344.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4842 ДГС Хасково 08.12.2020 тп, ак, бл, цр, кдб, кгбр, пбрс, брз 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 Продажба на стояща дървесина на корен 151,383.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4716 ДГС Хасково 07.10.2020 бл, цр 2029 Процедури за добив на дървесина 2,676.96 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4596 ДГС Хасково 09.09.2020 бл, цр, мжд, кгбр, пбрс, кл, ак 2026 Продажба на стояща дървесина на корен 31,268.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4572 ДГС Хасково 27.08.2020 бл, цр, кгбр, ак 2027, 2028 Процедури за добив на дървесина 65,792.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4555 ДГС Хасково 21.08.2020 2020-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 111,418.78 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4545 ДГС Хасково 18.08.2020 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, пбрс, срлп, чб 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Продажба на стояща дървесина на корен 191,388.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4482 ДГС Хасково 23.07.2020 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, кл, ак 2018, 2020, 2026 Процедури за добив на дървесина 53,669.99 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4480 ДГС Хасково 21.07.2020 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, кл, ак 2018-1, 2020-1, 2026-1 Процедури за продажба на дървесина 139,760.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4477 ДГС Хасково 14.07.2020 тп, чб, здб, бл, мжд, кгбр 2001, 2002, 2013, 2025 Продажба на стояща дървесина на корен 62,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4380 ДГС Хасково 25.06.2020 чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп, ак 2013, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Процедури за добив на дървесина 138,271.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4377 ДГС Хасково 23.06.2020 чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп, ак 2013-2, 2018-1, 2020-1, 2021-1, 2022-1, 2023-1, 2024-1, 2025-1, 2026-1 Процедури за продажба на дървесина 388,816.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4259 ДГС Хасково 21.05.2020 чб, бл, здб, цр 2016,2017 Процедури за добив на дървесина 20,168.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4258 ДГС Хасково 19.05.2020 чб, бл, здб, цр 2016-1,2017-1 Процедури за продажба на дървесина 56,825.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4255 ДГС Хасково 18.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 17,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4254 на ДГС Хасково от 12.06.2020 е прекратена!
4254 ДГС Хасково 12.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4248 на ДГС Хасково от 28.05.2020 е прекратена!
4248 ДГС Хасково 28.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача