slide

Процедури | ДГС Хасково

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4247 ДГС Хасково 21.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4218 ДГС Хасково 14.05.2020 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 Процедури за добив на дървесина 266,971.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4217 ДГС Хасково 12.05.2020 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп 2018-1, 2019-1, 2020-1, 2021-1, 2022-1, 2023-1, 2024-1 Процедури за продажба на дървесина 356,128.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3933 ДГС Хасково 28.02.2020 чб, бл, здб, цр 2013, 2014, 2016, 2017 Процедури за добив на дървесина 37,366.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3932 ДГС Хасково 27.02.2020 чб, бл, здб, цр 2013-1, 2014-1, 2016-1, 2017-1 Процедури за продажба на дървесина 73,568.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3905 ДГС Хасково 19.02.2020 тп, здб, бк, гбр, мжд, кгбр, кл 2001, 2002, 2015 Продажба на стояща дървесина на корен 63,246.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3863 ДГС Хасково 07.02.2020 0 2020-1, 2020-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 48,083.67 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3841 ДГС Хасково 31.01.2020 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп 2010, 2011 Процедури за добив на дървесина 39,647.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3836 ДГС Хасково 30.01.2020 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп 1918-2, 2010-1, 2011-1 Процедури за продажба на дървесина 150,990.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3778 ДГС Хасково 08.01.2020 тп, ак 2001, 2002, 2003 Продажба на стояща дървесина на корен 48,080.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3634 ДГС Хасково 12.12.2019 чб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Процедури за добив на дървесина 118,374.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3631 ДГС Хасково 10.12.2019 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, чб, срлп 2008-1, 2009-1, 2010-1, 2011-1, 2012-1 Процедури за продажба на дървесина 278,080.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3610 ДГС Хасково 05.12.2019 здб, блг, мдж, кгбр, пбрс, тп, ак 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Продажба на стояща дървесина на корен 184,858.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3424 ДГС Хасково 01.10.2019 бб, чб 1915-1 Процедури за продажба на дървесина 10,094.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3346 ДГС Хасково 27.08.2019 бл, цр, кдб, кгбр, пбрс, ак 1926 Процедури за добив на дървесина 50,034.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3337 ДГС Хасково 16.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3336 ДГС Хасково 20.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3328 ДГС Хасково 15.08.2019 2-2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 111,931.97 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3282 на ДГС Хасково от 19.08.2019 е прекратена!
3282 ДГС Хасково 19.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,120.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3235 ДГС Хасково 12.07.2019 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл 1816 Процедури за добив на дървесина 30,420.00 лв. без ДДС