slide

Процедури | ДГС Хасково

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3221 ДГС Хасково 10.07.2019 здб, бл, цр, мжд, гбр, кгбр, кл, бк 1923, 1924, 1925 Процедури за добив на дървесина 52,252.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3220 ДГС Хасково 09.07.2019 здб, бл, цр, мжд, гбр, кгбр, кл, бк 1923-1, 1924-1, 1925-1 Процедури за продажба на дървесина 180,873.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3119 ДГС Хасково 31.05.2019 бл, цр, мжд 1919, 1920, 1921, 1922 Продажба на стояща дървесина на корен 85,086.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3115 ДГС Хасково 31.05.2019 здб, бл, цр, кдб, мжд, гбр, кгбр, ак, чб 1917, 1918 Процедури за добив на дървесина 40,738.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3108 ДГС Хасково 30.05.2019 здб, бл, цр, кдб, мжд, гбр, кгбр, ак, чб 1917-1, 1918-1 Процедури за продажба на дървесина 88,061.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2936 ДГС Хасково 09.04.2019 бб, чб, здб, кгбр, кл 1916 Продажба на стояща дървесина на корен 12,054.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2934 ДГС Хасково 24.04.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2920 ДГС Хасково 27.03.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2899 ДГС Хасково 21.03.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2862 ДГС Хасково 08.03.2019 бб, чб, здб 1915 Процедури за добив на дървесина 11,639.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2792 ДГС Хасково 12.02.2019 бл, цр, кдб, мжд, кгбр 1911, 1912, 1913 Процедури за добив на дървесина 31,964.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2764 ДГС Хасково 08.02.2019 Договаряне без предварително обявление 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2721 ДГС Хасково 29.01.2019 чб 1914 Продажба на стояща дървесина на корен 13,900.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2704 ДГС Хасково 16.01.2019 бл, цр, кгбр 1906 Процедури за добив на дървесина 5,933.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2696 ДГС Хасково 25.01.2019 бл, цр, кдб, мжд, кгбр 1910, 1911, 1912, 1913 Процедури за добив на дървесина 39,803.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2632 ДГС Хасково 19.12.2018 ак 1821-2 Процедури за продажба на дървесина 1,936.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2631 ДГС Хасково 15.01.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2611 ДГС Хасково 19.12.2018 чб, бл, кдб, цр, мжд, кгбр, кл, пяс 1906, 1907, 1908, 1909 Процедури за добив на дървесина 59,804.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2609 ДГС Хасково 18.12.2018 чб, бл, кдб, цр, мжд, кгбр, кл, пяс 1906-1, 1907-1, 1908-1, 1909-1 Процедури за продажба на дървесина 197,456.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2593 ДГС Хасково 12.12.2018 тп, ак, срлп 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 Продажба на стояща дървесина на корен 108,660.00 лв. без ДДС