Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
840 ДГС Хасково 05.04.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 23,732.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на ТП ДГС Хасково", Виж пълна информация
630 ДГС Хасково 27.12.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, модеми, рутъри и др. вкл. и техника в извън гаранционен срок/ за нуждите на ТП „ДГС Хасково” Виж пълна информация
241 ДГС Хасково 09.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на препарати за растителна защита, минерални и листни торове” Виж пълна информация
236 ДГС Хасково 08.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,152.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Хасково“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците“ Виж пълна информация