Процедура № 6273 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 02.09.2022 63,939.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2216, 2217 бл, цр, кдб, чдб, кгбр, мжд, мкш, ак 104 куб.м. 67 куб.м. 0 куб.м. 138 куб.м. 1443 куб.м. 68 куб.м. 1820 куб.м.