slide

Планове и разчети | ДГС Хасково

Годишен план за ползване на дървесина 2024г.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Хасково
Годишен план за ползване на дървесина 2023г.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Хасково
Годишен план за ползване на дървесина 2022г.
Файл
Добавен
19.11.2021 / ДГС Хасково
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЛФ 2021Г. НА ТП"ДГС ХАСКОВО"
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Хасково
Годишен план за ползване на дървесина ЛФ 2020г. на ТП"ДГС Хасково"
Файл
Добавен
05.11.2019 / ДГС Хасково
Годишен план за ползване на дървесина ЛФ 2019г.
Файл
Добавен
16.11.2018 / ДГС Хасково
Годишен план за ползване на дървесина от ДГТ лесосечен фонд 2017г.
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Хасково