Процедура № 6293 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 16.09.2022 17,644.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Договаряне Договаряне за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП”ДГС Хасково”, ЛФ 2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2215 бл, цр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 401 куб.м. 0 куб.м. 401 куб.м.