Процедури

Процедура № 965 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 17.05.2017
Втора дата
Начална цена 3,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет "Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП „ДГС ХАСКОВО”"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.