Процедура № 4716 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 07.10.2020 2,676.96 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина добив със собствени работници Добив на дървесина със собствени работници за продажба на физически лица по ценоразпис от обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково".

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2029 бл, цр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 99 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м.