Процедура № 4955 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 06.01.2021 30,135.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2107 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, мкш, ак 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 1256 куб.м. 0 куб.м. 1263 куб.м.