Процедура № 5067 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 28.01.2021 71.58 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина добив със собствени работници Добив на дървесина със собствени работници за продажба на физически лица по ценоразпис от обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково".

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2109 бл 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м.