Процедура № 5955 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 5955 на ДГС Хасково от 22.02.2022 е прекратена!
ДГС Хасково 22.02.2022 39,847.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2211 здб, бл, цр, мжд, кгбр, кл 30 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 53 куб.м. 1251 куб.м. 47 куб.м. 1419 куб.м.